Legislație Națională

Ce este Legislaţia României și când a apărut?

Legislația reprezintă totalitatea actelor normative ale unei țări sau ale unui domeniu juridic.

Consiliul Legislativ şi-a început activitatea la 1 aprilie 1996, ca organ consultativ de specialitate al Parlamentului, înfiinţat în temeiul art. 79 al Constituţiei din 1991 şi având ca principale atribuţii avizarea proiectelor de acte normative şi ţinerea evidenţei oficiale a legislaţiei României. În fapt, a fost vorba de o reluare a activităţii acestei instituţii cu vechi tradiţii, întrucât un prim Consiliu Legislativ a început să funcţioneze la 1 ianuarie 1926, în temeiul Constituţiei din 1923, care prevăzuse la art. 76 crearea unui organ special de tehnică legislativă.

Ce acte normative pot căuta în EBAS?

EBAS ofertă posibilitatea de a căuta toate actele normative, cu toate modificările inserate în text.

Ce facilităţi oferă Modulul Legislaţie EBAS?

 • forma consolidată (legea la o anumită dată în funcţie de modificările aduse, modificări inserate în text);
 • legături între acte (link-uri către actele normative ce modifică/aborgă/introduce un articol);
 • căutarea rapidă după cuvinte cheie/expresii alese de utilizator (căutare de tip Google);
 • actualizarea zilnică a bazei de acte, forma consolidată apare în 24 de ore;
 • lista actelor normative ce intră în legatură directă cu actul căutat (acte cu funcţie activă și funcţie pasivă);
 • posibilitatea de a copia un paragraf;
 • descărcarea în format HTML, PDF convertibil în WORD;
 • posibilitatea de a printa;
 • comutare rapidă şi uşoară între acte;
 • anexe (informaţii din Monitorul Oficial Partea I biss);
 • posibilitatea de a pune adnotări pe document.