Jurisprudenţă

Ce reprezintă jurisprudenţa și cum este definită această?

Jurisprudența reprezintă soluțiile date cu prilejul dezlegării unei cauze de către un organ de jurisdicție prin interpretarea unei norme prevăzute de lege sau de alt act normativ, ori prin determinarea normei juridice aplicabile cazului, cu ajutorul principiilor legislației. Totalitatea hotărârilor pronunțate asupra unor anumite cazuri, de unul sau de mai multe organe de jurisdicție.

Aceasta este teoria și filosofia dreptului. Oamenii de știință de jurisprudență, sau teoreticienii dreptului speră să obțină o înțelegere mai profundă a naturii de drept, de raționament juridic a sistemelor juridice și a instituțiilor juridice. Istoria jurisprudenței moderne a început în secolul 18 și a fost concentrată pe primele principii ale legii naturale, drept civil, și dreptul internațional.

Ce fel de Jurisprudența pot caută în EBAS?

Aplicația EBAS pune la dispoziție posibilitatea de a caută, simultan, spețe emise de:

  1. Instanțele Naționale: Judecătorii, Curți de Apel, Tribunal, Înalta Curte de Casație și Juristie (ICCJ);
  2. Instanțele Internaționale: Curtea Europeană de Justiție (CURIA) și Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Ce este Jurisprudenţa României și când a apărut?

EBAS ofertă practică judiciară începând cu anul 2000 de la toate instanțele naționale: Curți de Apel, Tribunale, Judecătorii și Inalta Curte de Casație și Justiție.

Ce este Curtea de Justiție și când a apărut?

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, al cărei sediu este la Luxemburg, este compusă din două instanțe: Curtea de Justiție și Tribunalul (creat în 1988). Tribunalul Funcției Publice, creat în 2004, și‑a încetat activitatea la 1 septembrie 2016, după ce a transferat Tribunalului competențele sale, în contextul reformei arhitecturii jurisdicționale a Uniunii.

EBAS ofertă practica judiciară a CURIA, structurată pe domenii și în două limbi, Engleză și Română.

Ce este Curtea Europeană a Drepturilor Omului și când a apărut?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: instanță creată de Consiliul Europei pentru a asigura respectarea drepturilor prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Baza de date a CEDO conține și note de informare privind jurisprudența.

Ce facilităţi oferă Modulul Jurisprudență EBAS?

  • Căutarea simultană a spețelor naționale și internaționale pe un anumit domeniu;
  • Posibilitatea de a căuta rapid spețe de la o instanță selectată;
  • Căutarea rapidă după cuvinte cheie/expresii alese de utilizator (căutare de tip google);
  • Actualizarea săptămânală a bazei de date/spețe;
  • Posibilitatea de a copia un pragraf;
  • Descărcarea în format HTML și PDF a spețelor;
  • Posibilitatea de a printa;
  • Posibilitatea de a pune adnotări pe document.