Utilizare‎ > ‎Module‎ > ‎

Jurisprudenţă Internaţională


Ce este JurisprudenţCurţii Europene de Justiție și când a apărut? 

De la crearea sa, în 1952, misiunea Curții de Justiție a Uniunii Europene este de a garanta „respectarea legii în interpretarea și aplicarea" tratatelor. Aceasta reprezintă autoritatea judiciară a Uniunii Europene și, în colaborare cu instanțele din statele membre, asigură aplicarea și interpretarea uniformă a dreptului Uniunii. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, al cărei sediu este la Luxemburg, este compusă din două instanțe: Curtea de Justiție și Tribunalul (creat în 1988). Tribunalul Funcției Publice, creat în 2004, și‑a încetat activitatea la 1 septembrie 2016, după ce a transferat Tribunalului competențele sale, în contextul reformei arhitecturii jurisdicționale a Uniunii.

Ce jurisprudenţă CURIA pot căuta în EBAS?

EBAS ofertă practica judiciară a CURIA structurată pe domenii șîn două limbi, Engleză și Română

Ce facilităţi oferă Modulul Jurisprudență CURIA?

  • căutarea rapidă după cuvinte cheie/expresii alese de utilizator (căutare de tip google); 
  • actualizarea săptămânală a bazei de spete;
  • posibilitatea de a copia un pragraf;
  • descarcărea în format HTML și PDF a spețelor; 
  • posibilitatea de a printa; 
  • posibilitatea de a pune adnotări pe document. 
Comments