Utilizare‎ > ‎Module‎ > ‎

Juridic

Capitolul Juridic oferă o bibliotecă digitală cu un sistem rapid și facil de căutare. 

LEGISLATIE

Consiliul Legislativ şi-a început activitatea la 1 aprilie 1996, ca organ consultativ de specialitate al Parlamentului, înfiinţat în temeiul art. 79 al Constituţiei din 1991 şi având ca principale atribuţii avizarea proiectelor de acte normative şi ţinerea evidenţei oficiale a legislaţiei României. În fapt, a fost vorba de o reluare a activităţii acestei instituţii cu vechi tradiţii, întrucât un prim Consiliu Legislativ a început să funcţioneze la 1 ianuarie 1926, în temeiul Constituţiei din 1923, care prevăzuse la art. 76 crearea unui organ special de tehnică legislativă.

EBAS ofertă toate actele normative, cu formele consolitate pentru 99,9 % din acestea, începând cu anul 1990.

Facilităţi oferite de Modulul Legislaţie: 
 • formă consolidată (legea la o anumită dată în funcţie de modificările aduse);
 • legături între acte (link-uri către actele normative ce modifică/aborgă/introduce un articol); 
 • căutarea rapidă după cuvinte cheie/expersii alese de utilizator (căutare de tip google); 
 • actualizarea zilnică a bazei de acte; 
 • grafic reprezentativ cu modificările suferite; 
 • lista actelor normative ce intră în legatură directă cu actul căutat (acte cu funcţie activă și funcţie pasivă); 
 • posibilitatea de a copia un paragraf;
 • descărcarea în format HTML; 
 • posibilitatea de a printa; 
 • comutare rapidă și usoară între acte; 
 • anexe (informaţii din Monitorul Oficial Partea I biss);
 • posibilitatea de a pune adnotări pe document.  


JURISPRUDENTA

Jurisprudența este sinonimă cu practica judiciară si spete. Aceasta este teoria și filosofia dreptului. Oamenii de știință de jurisprudență, sau teoreticienii dreptului speră să obțină o înțelegere mai profundă a naturii de drept, de raționament juridic, a sistemelor juridice și a instituțiilor juridice. Istoria jurisprudenței moderne a început în secolul 18 și a fost concentrată pe primele principii ale legii naturale, drept civil, și dreptul internațional.

EBAS ofertă practică judiciară începând cu anul 2000 de la toate instantele nationale (Curti de Apel, Tribunale, Judecătorii si Inalta Curte de Casatie si Justitie) si international de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). 

Facilități oferite de Modulul Jurisprudență:
 • căutarea rapidă dupa cuvinte cheie/experii alese de utilizator (căutare de tip google); 
 • actualizarea săptămânală a bazei de spete;
 • posibilitatea de a copia un pragraf;
 • descărcarea în format HTML și PDF a spetelor; 
 • posibilitatea de a printa; 
 • posibilitatea de a pune adnotări pe document. 


JURISPRUDENTA CURIA (Curtea Europeană de Justiție)

De la crearea sa, în 1952, misiunea Curții de Justiție a Uniunii Europene este de a garanta „respectarea legii în interpretarea și aplicarea" tratatelor. Aceasta reprezintă autoritatea judiciară a Uniunii Europene și, în colaborare cu instanțele din statele membre, asigură aplicarea și interpretarea uniformă a dreptului Uniunii. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, al cărei sediu este la Luxemburg, este compusă din două instanțe: Curtea de Justiție și Tribunalul (creat în 1988). Tribunalul Funcției Publice, creat în 2004, și‑a încetat activitatea la 1 septembrie 2016, după ce a transferat Tribunalului competențele sale, în contextul reformei arhitecturii jurisdicționale a Uniunii.

EBAS ofertă practica judiciară a CURIA structurată pe domenii șîn două limbi, Engleză și Română
Facilități oferite de Modulul Jurisprudență CURIA:
 • căutarea rapidă după cuvinte cheie/experii alese de utilizator (căutare de tip google); 
 • actualizarea săptămânală a bazei de spete;
 • posibilitatea de a copia un pragraf;
 • descarcărea în format HTML și PDF a spetelor; 
 • posibilitatea de a printa; 
 • posibilitatea de a pune adnotări pe document. 

DOSARE

Justiția reprezintă o instituție fundamentală a unui stat și cuprinde totalitatea instanțelor judecătorești. Reprezintă puterea judiciară într-un stat de dreptÎn conformitate cu dispozițiile Constituției României, republicată, autoritatea judecătorească este alcătuită din instanțele judecătorești, Ministerul Public și Consiliul Superior ai Magistraturii.

EBAS ofertă posibilitatea de a căuta rapid și usor, dosarele inregistrate pe rolul instanțelor din România, mai exact dosarele inregistrate la Judecători, Curții de Apel și Tribunal. 

Facilități oferite de Modulul Dosare: 

 • căutarea dosarului după nume parte și/sau număr de dosar; 
 • căutarea în ordine exactă după numele părții; 
 • informații relevante și publice din dosar -  părțile și calitatea acestora în dosar, obiectul dosarului, instanța și completul de judecată, sedințele de judecată (data și ora sedinței, soluția pronunțată, tipul soluției), căile de atac, partea care a declarat, precum și data la care s-a declarat respectiva cale de atac (recurs, apel, contestație în anulare s.a.)
 • posibilitatea de a pune adnotări pe dosar.