Căutarea în Capitolul JURIDIC

Legislație


Ce acte cuprinde modulul Legislaţie?
Legislaţie - caută informaţii despre o lege (în sensul de act normativ obligatoriu - fie că este lege, decret, hotărâre de guvern, ordonanţă, ordin, decizie sau orice altă normă).
În modulul Legislaţie există informaţii despre aproape 100.000 de titluri de acte (normative, individuale şi internaţionale) începând cu 1864 până în prezent.
Între actele normative există atât acte în vigoare, cât şi acte ce au fost abrogate.

Cele mai utilizate acte normative au forme consolidate - în funcţie de modificările suportate în timp.


Structura Legislaţiei din RomâniaCe etichete cuprinde modulul Legislaţie?

Modulul legislaţie cuprinde următoarele etichete:
 1. Toate actele - Se regăsesc toate tipurile de acte normative
 2. Cu stea - Se regăsesc actele normative pe care utilizatorul le-a definit ca fiind importante
 3. Cu formă consolidată - Cuprinde actele normative care au forme consolidate, actualizate. Formele consolidate sunt actualizate de către EBAS şi au caracter informativ.
 4. Coduri - Se regăsesc diferite Coduri.
 5. Legi - Cuprinde Legile aprobate de Parlamentul României
 6. Hotărâri de Guvern - Cuprinde Hotărârile de Guvern (peste 30.000 de Hotărâri de Guvern (HG)
 7. Ordonanţe de Guvern - Cuprinde Ordonanţele de Guvern
 8. Ordonanţe de Urgenţa ale Guvernului - Cuprinde Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului României


Cum caut în Legislaţia românească?


Demo - Cautare in Legislatie


    Căutaţi după tipul actului, număr şi an, despărţite prin semnul "/" (exemplu: "oug/34/2006", ”l/53/2003”). Observaţi că fiecare act are o prescurtare pentru o mai uşoară aboardare în căutări: oug - ordonanţa de urgenţă, l - lege, hg - hotărâre de guvern, og - ordonanţa de guvern, etc).
    Forma generală de căutare este: ”prescurtare act normativ/numărul actului normativ/anul emiterii”.
    Căutarea se face după cel puţin două dintre cele trei elemente ale expresiei cheie care este de forma: ”iniţială(e) a(le) actului normativ/numărul actului normativ/anul emiterii”.Nu necesită căutarea după diacritice.
    Mai multe detalii puteţi obţine din materialul ce urmeaza mai jos.

    ”l/53/2003” expresia de căutare pentru Legea nr. 53 din 2003. 

Click pe imagine pentru a fi văzută la dimensiune mai mare.

Imaginea 1: Detaliu cu expresia de căutare şi rezultate

Imaginea 2: Ecranul cu expresia de căutare şi rezultatul.


Imaginea 3: Ecran cu textul rezultatului

Citiţi şi sugestiile pentru situaţiile când ştiu tipul şi numărul actului, dar nu ştiu anul şi când ştiu numărul şi anul, dar nu ştiu tipul actului


Cum se caută dacă ştiu numărul şi anul, dar nu ştiu tipul actului normativ?


”53/2003” - expresia de căutare pentru toate actele normative cu numărul 53 din anul 2003.

Click pe imagine pentru a fi văzută la dimensiune mai mare.
Imaginea 1: Detaliu cu expresia de căutare şi rezultate


Imaginea 2: Ecranul cu expresia de căutare şi rezultate


Cum se caută dacă ştiu tipul şi numărul actului, dar nu ştiu anul?


   l/53” - expresia de căutare pentru  toate legile cu numărul 53 din toţi anii.

Click pe imagine pentru a fi văzută la dimensiune mai mare.
Imaginea 1: Detaliu cu expresia de căutare şi rezultate


Imaginea 2: Ecranul cu expresia de căutare şi rezultate

Cum caut un document după dată?

Se caută după dată, în format AAAA-LL-ZZ.
Exemplu: Dacă se doreşte căutarea documentelor din data de 23 februarie 2010, se va căuta după „2010-02-23”.

Ce informaţii găsesc despre acte normative?

Încercăm să oferim informaţii cât mai complete despre un act normativ.

Titlu: 
Denumirea actului normativ, din data.
Publicat: Link către Monitorului Oficial al Romăniei cu numărul şi data în care actul normativ a fost publicat. - Găsiţi textul legii aşa sum a fost publicat.
Textul legii: dacă există (prestabilit textul este ascuns) - forma publicată iniţial.
Cu funcţii: de ex: de baza, modificare, abrogare etc.
Efect: în vigoare, abrogat, etc.
Forme consolidate: Textul actului normativ aşa cum arată la o anumită dată. Pot exista mai multe forme consolidate în funcţie de modificările suportate de actul normativ.
Modificări: Reprezentare grafică a modifiărilor suportate în timp (pe ani) de actul normativ.
Toate funcţiile: Funcţiile active şi pasive ale unui act normativ.
Funcţie activă: de ex: Abrogă, modifică, face trimitere la alte acte normative
Funcţie pasivă: 
de ex: Promulgat prin decretul preşedintelui, este modificat de un alt act normativ

Funcţie activă - Implicaţiile actului normativ asupra altor acte aflate în vigoare în momentul aparitiei acestuia - de exemplu: de abrogare, de modificare, face trimitere etc.

Click pe imagine pentru a mări

Funcţie pasivă - Modificările suportate de actul normativ, prin acte intrate in vigoare ulterior acestuia - de ex. actul normativ este promulgat de preşedinte prin decret, este modificat sau abrogat de un alt act.

Click pe imagine pentru a mări

Găsesc textul actului normativ?

Da, cel puţin una din cele forme de mai jos.

1. Varianta originală aşa cum este publicată în Monitorul Oficial - linkul către Publicare

2. Textul iniţial al legii în format text. Dacă există, prestabilit este ascunsă şi trebuie să dai click pe Arată textul pentru a-l putea vedea.

3. Forme consolidate - Textul actului normativ aşa cum arată la o anumită dată. Pot exista mai multe forme consolidate în funcţie de modificările suportate de actul normativ.


Prescurtările actelor normative

    Prescurtările actelor normative sunt cele din tabelul următor:JurisprudențăÎn modulul Jurisprudență, căutarea se face după:
 • Domeniul de interes (uzucapiune, lichidare/radiere societate, etc.) 
 • Județ, punându-se între ghilimele domeniul de interes (exemplu: București ,,uzucapiune") 
 • Număr sentință/hotărâre

Câte documente există în Jurisprudenţă şi din ce perioadă?

Căutarea se face în aproape 30.000 de decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din 2004 până astăzi, 30.000 de hotărâri ale judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel din aceeaşi perioadă şi 250 de hotărâri ale CEDO emise începând cu anul 1998.

Căutarea depinde de folosirea diacriticelor?

Nu, în modulele Jurisprudenţă şi Legislaţie nu se face căutarea după diacritice. Am ales această soluţie din cauza faptului că mult timp nu a existat un standard pentru diacritice, iar căutarea, în aceste condiţii, se făcea greoi. Căutarea folosind diacritice se face în modulul Publicaţii Oficiale.

Cum caut dacă ştiu numărul documentului?

”no9” - expresia de căutare pentru toate hotărârire/deciziile/sentinţele cu numărul 9

Căutarea o voi face după expresia ”no9” (adaugând grupul de litere ”no” înaintea numărului documentului căutat, între literele ”no” şi numărul documentului NU se pune spaţiu, cratimă sau orice alt semn), în Toată jurisprudenţa, răspunsul întors va fi de forma: Toate hotărârile (termen generic pentru hotărâri, decizii, sentinţe), din toţi anii, de la toate instanţele ce au nr. 9.

Pentru o căutare mai precisă:
- Selectaâi instanţa dorită din meniul din stânga (Î.C.C.J pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau una din curţile de apel).
- Executați căutarea şi răspunsul întors va fi de forma: Toate hotărârile, din toţi anii, de la instanţa selectată ce are numărul 9.

Cum caut un document după dată?

Se caută după dată, în format AAAA-LL-ZZ.
Exemplu: Dacă se doreşte căutarea documentelor din data de 23 februarie 2010, se va căuta după „2010-02-23”.

Cum caut în jurisprudenţa CEDO?

În cazul în care căutarea se face după numele ”popescu”, rezultatele vor includetoate documentele ce conţin numele popescu. Dacă va fi efectuată căutarea în Toată jurisprudenţa, atunci rezultatele vor incluse şi documente de la instanţele româneşti.
Pentru o căutare mai precisă, din meniul din stânga puteți selecta ”CEDO”, iar apoi executați aceeaşi căutare. Răspunsul va fi toate documentele CEDO ce conţin numele popescu, fie că este vorba de cauza popescu împotriva româniei sau referire la această cauză, fără a mai apărea documente de la instanţele româneşti.

Cum caut după un domeniu asociat?

Cautare se face după numele domeniului. Aici găsiți o listă cu domenii:

Domenii asociateDosare

Căutarea în acest modul se poate face:

În ordine exactă

Căutarea se face strict după expresie. De exemplu: când caut Popescu Ionut, rezultatele întoarse vor fi doar documentele ce conţin Popescu Ionuţ, nu şi cele care conţin variaţiuni cum ar fi Popescu Ionut, Ionuţ Popescu, Popescu A. Ionuţ sau o altă formă. 

De asemenea, actiune in constatare  nu va întoarce rezultate pentru acţiune în revendicare

De aceea este bine să fie executate mai multe căutări (de ex. atunci cand se cauta o persoana), conţinând mai multe sintagme posibile pentru a obţine toate rezultatele dorite - Popescu Ionut, Popescu Ionel, Ionuţ Popescu, Ionel Popescu etc.


În orice ordine

Căutarea se face după fiecare din termenii expresiei. De exemplu, când caut Popescu Ionut , rezultatele întoarse vor fi documentele ce conţin cuvintele Popescu şi Ionuţ. În acest caz putem regăsi, printre rezultate, documente care conţin şi expresii de forma Popescu Vasile şi Georgescu Ionut

De asemenea, acţiune în constatare, poate să întoarcă rezultate de forma acţiune în revendicare şi constatare prestaţie tabulară.


Expresii combinate folosind ghilimele duble

Se pot folosi ghilimelele duble (" ")  pentru a specifica modul de cautare (cum este tratata ordinea cuvintelor in cautare).
Exemplu: daca se doreste o cautare care sa cuprinda expresia Popescu Ionut, dar si cuvantul Constanta, se poate executa o cautare In orice ordine cu textul "Popescu Ionut" Constanta.
Mai exact, cautarea in ordine exacta a textului Popescu Ionut este echivalenta cu cea a textului "Popescu Ionut" (observati ghilimelele) in orice ordine.

În alegerea termenilor după care efectuaţi căutarea, puteţi alege să căutaţi după:
 • Instanța pe rolul căreia se află dosarul 
 • Numărul dosarului 
 • Numele uneia dintre părți